Kryptovaluuttojen kurssit - oppaat - uutiset - pörssit

Suomenkieliset Bitcoin-kirjat

Suomenkieliset Bitcoin-kirjat
Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Tässä artikkelissa esitellään suomenkielistä Bitcoin-kirjallisuutta! Teokset ovat Konsensus Networkin julkaisemia vuosina 2019-2020.

Bitcoin-standardi

Bitcoin-standardi on yli 400-sivuinen käännösteos Saifedean Ammousin alkuperäisteoksesta The Bitcoin Standard. Bitcoin-standardi perehtyy syvällisesti rahan alkujuurille ja ennen kaikkea itse Bitcoiniin.

Kirjan kirjoittaja Saifedean Ammous on toiminut pitkään taloustieteen professorina, eikä hänellä ole varsinaista Bitcoin-taustaa. Ammousia voidaan pitää ennen kaikkea itävaltalaisen koulukunnan puolestapuhujana ja kultaan perustuvan rahapolitiikan kannattajana. The Bitcoin Standard -teoksen käännöstyö on tehty täysin vapaaehtoisvoimin. Suomennoksen takana ovat Laura Oinonen (pääkääntäjä), Niko Laamanen, Thomas Brand, Tomi Laitila ja Anita Kalergis.

Kirjan sisältö

Kirja käsittelee alussa seitsemän luvun verran rahan historiaa aina tuhansien vuosien takaa tähän päivään. Kirjan alussa annetaan väkevä infopaketti kullan historiasta, ja mukaan mahtuu myös mielenkiintoinen tarina muinaisista Rai-kivistä, joihin pohjautunut muinainen maksujärjestelmä vastasi hyvin paljon Bitcoinin toimintaa. Kirjan alussa huomaa jo vahvasti sen, että Ammousin teksti myötäilee hyvin paljon itävaltalaisen koulukunnan oppeja. Ammous kritisoi myös hyvin vahvasti keynesiläistä talouspolitiikkaa sekä sosialismia.

Tutustu kirjaan Konsensus Networkin sivuilla

Luvuissa 8-11 siirrytään rahan historiasta tähän päivään. Loppuosassa käsitellään etenkin Bitcoinia itseään monista mielenkiintoisista näkökulmista. Bitcoin-standardin ehdottomasti parhainta antia ovat Ammousin esille nostamat Bitcoinin absoluuttinen niukkuus sekä sen varanto-virtasuhde. Varanto-virtasuhde tunneteen tutummin myös nimellä Stock-To-Flow. Yksi kirjan tärkeimpiä huomioita on ehdottomasti se, että Bitcoinia voidaan pitää ennen kaikkea käteisen vastineena digitaalisessa maailmassa.

Vaikka kirjan pääpaino onkin vahvasti talouteen painottuva, niin mukaan mahtuu myös hieman Bitcoinin tarkastelua teknisestä näkökulmasta. Kirjan Bitcoinia käsittelevä osuus on erittäin monipuolinen ja se sisältää myös useita mielenkiintoisia pointteja sellaisillekin henkilöille, jotka ovat ehtineet jo ennen kirjan lukemista perehtyä Bitcoiniin syvällisemmin.

Tässä kohtaa on hyvä nostaa esille se, että Bitcoin-standardia ei voida pitää Bitcoinin aloittelijan oppaana. Kirjassa käsitellyt asiat ovat paikoin suhteellisen monimutkaisia ja ne edellyttävät lukijalta jonkinnäköistä pohjatietoa Bitcoinista.

Kirjan luvut yhdeksän ja kymmenen perehtyvät syvällisemmin Bitcoinin toimintaan. Luvussa yhdeksän pohditaan, että minkälaista hyötyä Bitcoinista lopulta oikein on ja kymmenennessä luvussa perehdytään Bitcoiniin liittyviin kiistakapuloihin aina louhinnan energiankulutuksesta Bitcoiniin liittyvään rikolliseen toimintaan.

Kirjan viimeinen luku eli luku 11 on lisätty ainoastaan teoksen suomenkieliseen versioon. Tämä luku käsittelee skaalautuvuutta ja sen sisältöä voidaan pitää erinomaisena kaikille Bitcoinista kiinnostuneille.

Yhteenvetona teoksesta voidaan todeta, että se myötäilee vahvasti Bitcoin-maksimalistien käsityksiä Bitcoinista. Ammous lataa kirjassaan myös täyslaidallisen keskuspankkien ja sosialistisen talouspolitiikan suuntaan. Osa Ammousin esittämistä mielipiteistä ei kuitenkaan välttämättä kestä täysin päivänvaloa, sillä etenkin teoksen alkuosa on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä yleisesti hyväksytyn taloustieteen edustajilta.

Osta Bitcoin-standardi

Kenelle Bitcoin-standardi soveltuu?

Bitcoin-standardi soveltuu parhaiten henkilöille, joilla on jo olemassa pohjatiedot Bitcoinin ja lohkoketjuteknologian toiminnasta. Jos ei tiedä kyseisistä aiheista mitään, niin kirja saattaa olla hieman liian korkealentoista luettavaa. Kannattaa myös muistaa, että kirjan alkupuolisko ei käsittele varsinaisesti Bitcoinia, sillä alkuosan pääpaino on rahan historian, kullan ja keskuspankkien toiminnan käsittelyssä. Mikäli nämä aihealueet eivät kiinnosta lukijaa, niin kirjan alkuosa voi olla melkoista pakkopullaa.

Bitcoin-standardia voidaan pitää ennen kaikkea tietokirjana, joka herättää lukijassaan varmasti uusia ajatuksia. Se on ehdottomasti teos, joka jokaisen Bitcoinin toiminnasta ja rahan merkityksestä kiinnostuneen tulisi lukea.

Bitcoin – Matemaattisesti turvattu itsemääräämisoikeus

Bitcoin – Matemaattisesti turvattu itsemääräämisoikeus on 113-sivuinen käännös ruotsalaisen Knut Svanhomin alkuperäisteoksesta Bitcoin – Sovereignty through mathematics. Teoksen käännöksestä on vastannut Bitcoin-standardin käännöstiimistä tuttu Thomas Brand. Brandin lisäksi kirjan tekemisessä on avustanut myös joukko muitakin Konsensus Networkin jäseniä.

Kirjan kirjoittaja Knut Svanholm on Bitcoin-standardin kirjoittajan Saifedean Ammousin tapaan taloustieteen itävaltalaisen koulukunnan puolestapuhuja. Hän on myös merenkulun ammattilainen ja pitkänlinjan Bitcoin-harrastaja, sekä Bitcoin-maksimalisti, joka uskoo Bitcoinin ylivertaisuuteen muihin kryptovaluuttoihin nähden.

Matemaattisesti turvattu itsemääräämisoikeus on luettavuudeltaan hieman Bitcoin-standardia helppolukuisempi. Kirja sisältää 12 eri pituista esseetä. Esseet sisältävät tiivistetyn ja napakan tietomäärän kulloinkin käsiteltävästä aiheesta. Kirja pitää sisällään laajan kirjon eri aiheita, eikä yksittäisiin aiheisiin paneuduta kovinkaan syvällisesti.

Kirjan sisältö

Kirjan ensimmäinen luku pureutuu rahan rooliin vaihdannan välineenä. Tämän lisäksi luku sivuaa myös vapaata kaupankäyntiä. Seuraavissa luvuissa Svanholm esittelee Bitcoinin ominaisuuksia sekä sen absoluuttista niukkuutta.

Kirjan neljäs ja viides essee tarjoavat hyvän ja tiivistetyn tietopaketin Bitcoinin verkon rakenteesta, historiasta sekä Proof of Work -konsensusalgoritmista. Näiden perään kirjassa käydään läpi myös hieman tarkemmin mitä niukkuudella tarkoitetaan, sekä hodlaamisen merkitystä.

bitcoin - matemaattisesti turvattu itsemääräämisoikeus

Kirjan lopussa otetaan tarkastelun kohteeksi Bitcoinin energiantuotanto, ja se, onko Bitcoinin louhinta ainoastaan täysin turhaa tuhlaamista. Näiden lisäksi pohditaan myös mm. mitä tulevaisuus voisi mahdollisesti tuoda mukanaan. Kirja käsittelee useita samoja aiheita kuin Bitcoin-standardi. Kirjan esseet ovat erittäin hyvin tiivistettyjä ja ne tarjoavat hyvän ja tiivistetyn katsauksen kulloinkin käsiteltävästä aiheesta. Matemaattisesti turvattu itsemääräämisoikeus on ennen kaikkea filosofinen katsaus Bitcoinin syntyyn, kehitykseen ja merkitykseen.

Osta Matemaattisesti turvattu itsemääräämisoikeus

Kenelle Matemaattisesti turvattu itsemääräämisoikeus soveltuu?

Tiivistetystä olemuksestaan huolimatta Matemaattisesti turvattu itsemääräämisoikeus ei ole suunnattu henkilöille, jotka etsivät Bitcoinia käsittelevää aloittelijan opasta. Parhaimman hyödyn kirjasta saa irti, mikäli ymmärtää jo ennestään Bitcoinin ja lohkoketjuteknologian perusteet.

Matemaattisesti turvattu itsemääräämisoikeus on erinomaista luettavaa etenkin henkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan Bitcoinista, sillä se antaa taatusti lukijalleen uutta ajateltavaa ja pohdiskeltavaa aiheesta. Mikäli aikoo lukea tulevaisuudessa myös Bitcoin-standardin, niin Matemaattisesti turvattu itsemääräämisoikeus antaa tähän erinomaisen pohjustuksen.

21 oppituntia ”Mitä olen oppinut pudottuani Bitcoinin kaninkoloon”

21 oppituntia: ”Mitä olen oppinut pudottuani Bitcoinin kaninkoloon” on Konsensus Networkin vuonna 2020 ilmestynyt suomennos teoksesta: 21 Lessons: What I’ve Learned from Falling Down the Bitcoin Rabbit Hole. Teoksen suomennoksesta on vastannut Thomas Brand, jonka nimi on varmasti jo useimmille tuttu muista tässä artikkelissa esitellyistä teoksista.

Alkuperäisteoksen on kirjoittanut nimimerkin Gigi takana operoiva henkilö. Gigin ajatuksiin on mahdollista tutustua Twitterissä tunnuksella @dergigi, sekä hänen kotisivuillaan osoitteessa dergigi.com. Vaikka Gigi onkin toiminut jo pidemmän aikaa kryptovaluuttojen parissa, niin kyseessä ei ole kuitenkaan suurelle yleisölle kovinkaan tuttu nimi.

21 oppituntia on kokonaisuutena erittäin tiivis tietopaketti. Varsinaisia tekstisivuja kirjassa on reilut 120, mutta näihinkin sivuihin mahtuu lukuisia suurikokoisia lainauksia Lewis Carrolin kirjoittamasta Liisa ihmemaassa -klassikkoteoksesta. Artikkelissa tähän mennessä esiteltyihin Bitcoin-standardiin sekä Matemaattisesti turvattuun itsemääräämisoikeuteen verrattuna 21 oppituntia on ehdottomasti kaikista helppolukuisin ja kevyin teos.

Tutustu teokseen Konsensus Networkin sivuilla

21 oppituntia

Kirjan sisältö

Nimensä mukaisesti kirja pitää sisällään 21 oppituntia Bitcoinista. Nämä oppitunnit ovat Gigin noin muutaman sivun mittaisia mietteitä Bitcoinista filosofian, teknologian ja talouden näkökulmista tarkasteltuina. Jokainen kirjan oppitunti on erillinen kokonaisuus ja ne voi lukea siinä järjestyksessä kuin haluaa.

Kirja on jaettu kolmeen eri lukuun, joista jokainen pitää sisällään seitsemän eri oppituntia. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan Bitcoinin filosofisia opetuksia, toisessa luvussa käydään läpi Bitcoinin taloudellisia opetuksia ja kolmannessa eli viimeisessä luvussa käsitellään asioita, joita Bitcoinin teknologinen tutkiminen voi opettaa.

Kaikki kirjan 21 oppituntia sisältävät erilaisen näkökulman Bitcoinista. Nämä näkökulmat Gigi on saanut selville hypättyään Bitcoinin kaninkoloon aivan kuin Lewis Carrolin Liisa ihmemaassa -teoksen Liisa. Kaikki kirjan 21 oppituntia käsittelevät kulloistakin aihetta suhteellisen pintapuolisesti.

Mikäli lukijan mielenkiinto aiheeseen herää, niin joutuu hän itse perehtymään kyseiseen aiheeseen syvällisemmin. Kirjan oppitunteja voidaankin pitää ennen kaikkea mielenkiinnon herättäjinä.

Osta 21 oppituntia!

Kenelle 21 oppituntia soveltuu?

Kaikista kolmesta artikkelissa esitellystä teoksesta 21 oppituntia soveltuu ehdottomasti parhaiten aloittelijoille. Mikäli on perehtynyt aikaisemmin Bitcoin-standardiin ja/tai Matemaattisesti turvattuun itsemääräämisoikeuteen, niin 21 oppituntia ei tarjoa todennäköisesti mitään uutta.

21 oppituntia on ennen kaikkea helppolukuinen ja kevyt teos, joka soveltuu henkilöille, jotka vielä empivät Bitcoinin kaninkoloon hyppäämistä. Teos toimii erittäin hyvänä ajatusten herättäjänä ja se houkuttelee lukijansa perehtymään kirjassa esille tulleisiin asioihin myös omatoimisesti. 21 oppituntia on kirjoitettu erinomaisella tavalla ja se herättää suurella todennäköisyydellä lukijansa mielenkiinnon Bitcoinia kohtaan.Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *