Kryptovaluuttojen kurssit - oppaat - uutiset - pörssit

Kryptovaluuttojen louhinta

Kryptovaluuttojen louhinta
Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Tässä artikkelissa esitellää kryptovaluuttojen louhinta. Etenkin Bitcoin louhinta on meillä luupin alla.Lohkoketjun ylläpitäjiä kutsutaan louhijoiksi. Suurin osa kryptovaluutoista syntyy maailmaan louhintapalkkioina. Louhimisella tarkoitetaan prosessia, jossa lohkoketjua ylläpitävät tehokkaat tietokoneet pyrkivät kilpaa ratkaisemaan matemaattista yhtälöä. Nykyään löytyy useita eri keinoja osallistua kryptovaluuttojen louhintaan.

Kryptovaluuttojen louhinta – yleistä asiaa

Monet ihmiset ovat saaneet kosketuspintaa kryptovaluuttojen louhintaan Bitcoinin kautta. Bitcoinin louhinnan vaatima energiantarve onkin noussut varmasti esille useissa päivällispöydissä käydyissä keskusteluissa viimeisten vuosien aikana. Suurella yleisöllä onkin usein hieman vääristynyt kuva siitä, mitä louhinta käytännössä todellisuudessa tarkoittaa.

Louhinnan avulla kryptovaluuttojen lohkoketjua on mahdollista ylläpitää. Louhijat rakentavat lohkoketjun uudet ketjut ja saavat tästä palkkioksi louhintapalkkion, sekä lohkoketjussa suoritetuista transaktioista suoritetut transaktiomaksut. Perinteistä Proof of Work -konsensusalgoritmia noudattavien kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin ja Litecoinin lohkoketju vaatii suhteellisen raskasta infrastruktuuria ympärilleen.

Proof of Work vaatii toimiakseen louhintalaitteita. Nykyisellään esimerkiksi Bitcoinin lohkoketjua louhii ennätysmäärä louhijoita, ja tämä on johtanut myös paljon puhuttuun korkeaan sähkönkulutukseen. Yleisellä tasolla ihmisten on kuitenkin hyvä ymmärtää, mihin kryptovaluutat ovat kehittymässä. Kaikki kryptovaluutat eivät vaadi enää tänä päivänä Bitcoinin tapaista raskasta infrastruktuuria ympärilleen.

Tänä päivänä Proof of Work -mallin rinnalle on kehittynyt myös Proof of Stake -pohjainen konsensusmalli. Tässä mallissa perinteiset louhintalaitteet on korvattu niin sanotulla steikkauksella (englanniksi staking). Steikkauksella tarkoitetaan sitä, että lohkoketjun ylläpidosta vastaavat ne tahot, joilla on hallussaan kyseistä kryptovaluuttaa. Tämä malli tekee perinteiset louhintalaitteet täysin turhiksi, eikä lohkoketjun ylläpitäminen vaadi myöskään tuhottomia määriä sähköä.

Lohkoketjun konsensusmallista riippumatta louhinnalla tarkoitetaan kuitenkin aina lohkoketjun ylläpitoa.

Bitcoin louhinta – ASIC louhinta

Bitcoinin alkuaikoina kryptovaluuttojen louhinta oli lähinnä amatöörien puuhasteluna. Louhintaa suoritettiin kotikoneiden näytönohjaimilla ja louhintapalkkioksi pystyi saamaan useita kymmeniä Bitcoineja suhteellisen helposti ja vaivattomasti. Louhinta on kuitenkin vaikeutunut ajan kuluessa ja tänä päivänä louhintaa suoritetaan varta vasten siihen tarkoitukseen suunnitelluilla ASIC-koneilla.

Nämä koneet eivät ole aivan jokaisen kuluttajan ulottuvissa, sillä ne voivat maksaa parhaimmillaan jopa useita tuhansia euroja. Kryptovaluuttojen louhinta on muuttunut viimeisten vuosien aikana erittäin ammattimaiseksi liiketoiminnaksi. Etenkin Bitcoinin louhinta on nykyään suurten, kymmenien tuhansien louhijoiden louhintafarmien temmellyskenttä.

bitmain
Kuvassa kiinalaisen Bitmainin valmistama Antminer ASIC-louhija. Bitmain on alan johtava ASIC-louhijoiden toimittaja.

ASIC-laitteilla on mahdollista louhia Bitcoinin lisäksi myös muita Proof of Work -konsensusalgoritmiin perustuvia kryptovaluuttoja. Esimerkkejä tällaisista kryptovaluutoista ovat Bitcoinin lisäksi myös Litecoin, Bitcoin Cash ja Bitcoin SV.

ASIC-louhinnnan kannattavuus ei ole kaikissa olosuhteissa välttämättä paras mahdollinen. Louhintalaitteet ovat erittäin kalliita ja myös sähkön hinta asettaa omat rajoituksensa louhinnalle. Parhaimman kannattavuuden saavuttamiseksi ASIC-louhintaa kannattaa harjoittaa suurilla louhintafarmeilla sellaisissa maissa ja ympäristöissä, joissa sähkön hinta on mahdollisimman edullinen.

Tavalliselle kryptovaluuttaharrastajalle ASIC-louhinnan aloittaminen on usein kannattamatonta puuhaa. Laitteet maksavat paljon ja niitä pitää päivittää säännöllisin väliajoin. Ilman laitteiden säännöllistä päivittämistä voivat louhinnan tulot pudota nopeasti hyvinkin matalalle. Laitteiden jälleenmyyntiarvo on myös todella heikko, sillä jokaisen louhintaa harjoittavan tahon tavoitteena on voittojen maksimointi, eikä se ole vanhentuneella laitteistolla mahdollista.

Tämän lisäksi ASIC-koneet kuluttavat erittäin paljon sähköä. Sähkönkulutus muodostaa louhijoille kiinteän kulun, jota enemmän louhinnan tulisi tuottaa, mikäli halutaan tehdä voittoa. Sähkölaskun lisäksi olisi kuitenkin hyvä tienata sen verran, että pystyisi saamaan rahansa takaisin suhteellisen kalliista louhintalaitteistosta. Tavalliset louhintaa harjoittavat kryptovaluuttaharrastajat ovatkin löytäneet tiensä ASIC-louhinnan lisäksi myös muiden louhintamuotojen pariin.

Lisää informaatiota ASIC-louhinnasta ja sen aloittamisesta voit lukea tästä.

CPU- ja GPU-louhinta

CPU-louhinnalla tarkoitetaan tietokoneen prosessoreilla suoritettua louhintaa. CPU-louhinta on tänä päivänä kannattavaa enää äärimmäisen harvoissa tapauksissa. Esimerkiksi Bitcoinia louhittaessa sillä saa hankittua itselleen ainoastaan korkean sähkölaskun, kun huomattavasti tehokkaammat ASIC-koneet ovat vallanneet louhintakentän itselleen.

GPU-louhinta on puolestaan tietokoneen näytönohjaimella suoritettua louhintaa. GPU-louhintaa on mahdollista suorittaa tietokoneen näytönohjaimista rakennettujen rigien avulla. Tällä tarkoitetaan sitä, että useampia näytönohjaimia liitetään yhteen suuremman louhintatehon saavuttamiseksi. GPU-louhinnan aloittaminen on huomattavasti ASIC-laitteiston hankintaa edullisempaa.

GPU louhinta rig
Kuvassa GPU-louhintaan valmistettu rig.

GPU-louhintaa voidaan kuitenkin pitää hieman vanhana louhintatapana, sillä ASIC-laitteet ovat menneet siitä reilusti ohi. Kiinnostus louhintaa kohtaan on tänä päivänä huomattavasti suurempaa kuin vielä muutama vuosi sitten ja ASIC-laitteistoa on markkinoilla pilvin pimein. Jopa vuosia sitten vanhentuneilla ASIC-laitteilla on enemmän louhintatehoa kuin useista näytönohjaimista muodostetuilla GPU-rigeillä.

CPU- ja GPU-louhinnassa on tavallisen kryptovaluuttaharrastajan näkökulmasta täysin sama ongelma kuin ASIC-louhinnassa. Louhinnasta on äärimmäisen vaikea jäädä voitolle. Joitain pienempiä altcoineja voi olla vielä kannattavaa louhia, mutta esimerkiksi Bitcoinia louhittaessa tekee varmasti tappiota.

Mikäli CPU- ja GPU-louhinta kiinnostavat, niin lisää tietoa louhinnan aloittamiseksi voit lukea tästä.

Pilvilouhinta

Pilvilouhinta (englanniksi Cloud Mining) saavutti muutama vuosi sitten erittäin suuren suosion kryptovaluuttaharrastajien parissa. Pilvilouhinnalla tarkoitetaan louhintatehon ostamista esimerkiksi joltain suurelta louhintafarmilta. Pilvilouhinta mahdollistaa sen, että louhintaa harjoittavan henkilön ei tarvitse tehdä suuria investointeja louhintalaitteiston hankintaan. Kryptovaluuttojen louhinnan yksi perustavanlaatuisista ongelmista on ollut se, että yksittäisillä henkilöillä ei ole ollut pääsyä halvan sähkön pariin.

Pilvilouhinta poistaa kuitenkin tämänkin ongelman, ja usein suomalaisille harrastajille louhinnan esteeksi muodostuva sähkönhinta ei ole pilvilouhinnassa ongelma.

pilvilouhinta genesis mining
Kuvassa tunnettu pilvilouhintasivu Genesis-Mining.com

Pilvilouhinnan suosion kasvaessa ovat lisääntyneet myös pilvilouhintaan linkittyvät huijaukset. Useille ihmisille onkin myyty louhintatehoa, vaikka kyseisiä laitteita ei ole ikinä ollutkaan toiminnassa. Louhintatehon myyminen on erittäin otollista huijareille, sillä louhintatehoa on lähes mahdotonta todentaa. Pilvilouhintaan liittyvät huijaukset olivat huipussaan etenkin vuosina 2017-2018, jolloin kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan kasvoi eksponentiaalisesti ja kurssit olivat kaikkien aikojen ennätyslukemissa. Pilvilouhinta on äärimmäisen altista huijauksille.

Pilvilouhintaa harkitsevan kannattaakin olla erittäin varovainen ja tehdä taustatutkimusta huolella. Mikäli jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se tuskin on totta.

Steikkaus (staking)

Viimeisenä louhintamuotona artikkelissa esitellään steikkaus (englanniksi staking). Proof of Stake -pohjainen konsensusmalli mahdollistaa kryptovaluuttojen louhimisen myös ilman kalliita louhintalaitteiston vaatimia investointeja. Proof of Stake -konsensusmallissa kryptovaluutan lohkoketjun ylläpitäminen tapahtuu ”steikkaamalla” tokeneita. Suurin osa viimeisten vuosien aikana tulleista kryptovaluutoista toimii juuri tällä menetelmällä.

Steikkauksen yksi ehdottomia vahvuuksia on se, että se ei vaadi kalliita laiteinvestointeja tai louhintatehon vuokraamista. Steikkausta on mahdollista harjoittaa omistamillaan tokeneilla. Mitä enemmän tokeneita henkilö lukitsee lohkoketjun ylläpitoon, niin sitä enemmän hänen on mahdollista saada palkkiota itselleen. Palkkion määrä on siis suoraan verrannollinen tokeneiden määrään.

Alla olevalla videolla on esitelty Tezos, joka on yksi suosituin kryptovaluutta steikkaukseen.

Steikkaus ei kasvata sähkölaskua, eikä vaadi kalliita investointeja tai laitteiston jatkuvaa päivittämistä. Steikkaus on artikkelissa esitellyistä vaihtoehdoista ehdottomasti edullisin ja helpoin tapa aloittaa kryptovaluuttojen louhiminen. Se maksaa sen verran, kun olet halukas ostamaan tokeneita. Kun juoksevia kuluja ei ole, niin steikkauksella on mahdollista saada hyvää prosentuaalista tuottoa omistuksilleen.

Steikkauksen mahdollistavien kryptovaluuttojen määrä tulee todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa entisestään, kun Proof of Stake -pohjainen konsensusmalli lisääntyy. Suurista kryptovaluutoista esimerkiksi Ethereum on siirtymässä vanhasta Proof of Work -mallista kohti Proof of Stakea ja steikkausta.

Kryptovaluuttojen louhinta – yhteenveto

Kryptovaluuttojen louhinta on muuttunut viime vuosien aikana erittäin kilpailluksi. Yksittäisten harrastajien on vaikea päästä järkeviin tuottoihin louhimalla kryptovaluuttoja fyysisillä laitteilla (ASIC, CPU, GPU). Tuottoa saadakseen laitteistoa tulisi päivittää erittäin usein, ja sähkön hinnan olisi oltava edullinen. Kryptovaluuttaharrastajien onneksi päätään ovat nyt nostaneet louhintatavat, jotka eivät vaadi fyysisten louhintalaitteiden hankintaa ja jatkuvaa sähkönkulutuksen seurantaa.

Kryptovaluuttamaailma on muuttumassa ja suurta sähkönkulutusta ja raskasta louhintainfrastruktuuria vaativa Proof of Work -järjestelmä ei ole enää käytössä uuden sukupolven kryptovaluutoissa. Valitettavasti tämä informaatio ei ole levinnyt vielä suurten massojen keskuuteen, ja monet yhdistävät yhä kryptovaluuttojen louhinnan valtavaan sähkönkulutukseen ja kalliisiin laitehankintoihin.

Steikkaus on tullut Proof of Stake -konsensusalgoritmin myötä jäädäkseen. Proof of Stake ei vaadi louhintalaitteita ja valtavaa sähkönkulutusta. Steikkauksella on mahdollista saavuttaa oikein mukavaa muutamien prosenttien vuosituottoa, samalla kun omistusten arvo toivottavasti myös tokenin hinnan nousun myötä kasvaa. Muutaman prosentin vuosittainen tuotto on varmasti erittäin tervetullutta tämän päivän nollakorkojen maailmassa.

Kannattaa katsoa myös alla oleva video aiheesta!

Kuva: Лечение Наркомании from Pixabay, LauraTara from Pixabay


Vastaavat julkaisut

Paras kryptovaluutta 2021

Paras kryptovaluutta 2021

Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta. Mihin kryptovaluuttaan kannattaa sijoittaa vuonna 2021? Mikä on paras kryptovaluutta kaikista eri vaihtoehdoista? Näihin kysymyksiin vastauksia miettivät tällä hetkellä lukemattomat kryptovaluuttasijoittamisesta kiinnostuneet ympäri maailman. Yksiselitteistä vastausta […]

Bitcoin ostaminen

Bitcoin ostaminen

Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta. Haluatko ostaa bitcoineja? Se on nykyisin helppoa! Markkinoilta löytyy myös kotimaisia välittäjiä, joiden sivustoilla voit asioida suomeksi. Bitcoiniin sijoittaminen kiinnostaakin yhä laajempaa joukkoa ihmisiä. Tässä artikkelissa käymme […]Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *