Kryptovaluuttojen kurssit - oppaat - uutiset - pörssit

Koronavirus ja Bitcoin

Koronavirus ja Bitcoin
Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Maailmaa uhkaava koronavirus on hallinut uutisia vuoden 2020 alussa. Koronavirus on saanut jo aikaan osakemarkkinoiden romahduksen, mutta miten on kryptovaluuttojen laita? Voiko koronavirus romahduttaa Bitcoinin kurssin? Tämä artikkeli on katsaus koronaviruksen vaikutuksiin globaalisti – sekä perinteiseen finanssimaailmaan että kryptovaluuttoihin.

Koronavirus on pandemia

Joulukuussa 2019 Kiinan Wuhanissa alkoi epidemia, jonka aiheuttajana oli ihmisille täysin tuntematon koronavirus (COVID-19). Koronavirus aiheuttaa sairastuneessa influenssan kaltaisia hengitystieoireita. Osa tartunnan saaneista voi saada itselleen myös keuhkokuumeen. Koronavirus voi aiheuttaa sairastuneelle myös vakavan infektion, joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa jopa kuolemaan. Varmistettujen koronavirustapausten kuolleisuusaste vaihtelee hieman mittaustavasta riippuen kahdesta prosentista neljään prosenttiin.

Tähän mennessä koronavirukseen on sairastunut lähes 100 000 ihmistä. Suurin osa sairastuneista on Kiinan Hubein maakunnasta ja Wuhanin alueelta. Koronavirus on kuitenkin levinnyt viime aikoina hyvin voimakkaasti. Kiinan ulkopuoliset tautitapaukset ovat kasvaneet rajusti. Viime viikkojen aikana suurin osa uusista tautitapauksista onkin todettu Kiinan ulkopuolella.

Koronavirus leviää ihmisestä toiseen erittäin tehokkaasti pisaratartuntana pintojen ja hengitysilman välityksellä. Koronaviruksen itämisaika on keskimäärin kahdesta viiteen päivään ja tuona aikana tartunnan saanut voi oireettomana levittää virusta erittäin tehokkaasti. Keskimäärin yksi tartunnan saanut sairastuttaa noin 2.5 ihmistä, mutta maailmalta levinneiden uutisten mukaan jotkin niin sanotut supertartuttajat ovat tartuttaneet jopa kymmeniä ihmisiä.

Koronavirus tarttuu erittäin tehokkaasti ja leviää nopealla tahdilla. Hurjimmissa ennustuksissa koronaviruksen on ennustettu tartuttavan jopa 30% koko maapallon väestöstä seuraavan vuoden aikana.

Koronaviruksen vaikutukset maailmantalouteen

Koronavirus on ehtinyt vaikuttaa tähän mennessä jo hyvin voimakkaasti maailmantalouteen. Ihmisten liikkumista on rajoitettu, Kiinassa käytännössä koko tuotanto on pysähdyksissä ja pörssit ovat olleet erittäin rumassa alamäessä. Koronaviruksen vaikutukset leviävätkin tällä hetkellä maailmantaloudessa huomattavasti nopeammin kuin itse virus. Useat asiantuntijat ennustavatkin, että koronavirus voi viedä maailmantalouden pahimpaan taantumaan sitten viime finanssikriisin. Laajalle levinneenä koronaviruksella on kaikki edellytykset laukaista koko maailmanlaajuinen taantuma.

Koronavirus on jo tähän mennessä aiheuttanut osakemarkkinoilla rajuimmat laskut sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Sijoittajat ympäri maailmaa panikoivat tällä hetkellä koronaviruksen levitessä ympäri maailmaa. Yhdysvaltain keskuspankki FED päätti vastikään jopa alentaa ohjauskorkoaan puolella prosentilla lieventääkseen koronaviruksen taloudelle aiheuttamia haasteita. Puolen prosentin koronlasku on tässä vaiheessa niin raju toimenpide, että FED pelkää todennäköisesti koronaviruksen iskevän erittäin rajusti talouteen.

fed - yhdysvaltain keskuspankki
Kuvassa Federal Reserven (Fed) rakennus Yhdysvalloissa.

Tilanteen vakavuudesta kertoo se, että puolen prosentin koronlaskuja nähdään äärimmäisen harvoin ja silloin kun niitä tehdään, niin koronlasku suoritetaan aikataulutetussa kokouksessa keskellä taantumaa. Nyt korkoa laskettiin täysin poikkeuksellisesti ja yllättäen ylimääräisessä korkokokouksessa. Koron laskusta huolimatta osakemarkkinat eivät ole osoittaneet piristymisen merkkejä. Tietääkö FED jotain mitä me emme tiedä? Useat asiantuntijat uskovat, että emme ole vielä nähneet osakemarkkinoiden pohjakosketusta. Pahin saattaa vielä olla edessä.

Koronaviruksesta aiheutunut osakemarkkinoiden sukellus ja maailmantalouden yskähtely ovat saaneet sijoittajat etsimään turvasatamia sijoituksilleen. Sijoittajat ovatkin tankanneet koronaviruksen pelossa etenkin turvallisena pidettyjä Yhdysvaltojen valtion velkakirjoja. Yhdysvaltojen valtionvelan 10-vuotinen korko laskikin sijoittajien rynnistyksen ansiosta ensimmäistä kertaa alle prosenttiin.

Bitcoinin kurssi ja koronavirus  

Monet sijoittajat ovat varmasti huomanneet, että Bitcoin on laskenut viime aikoina samaa tahtia osakekurssien kanssa. Useat sijoittajat miettivätkin varmasti tällä hetkellä, että onko koronavirus tappanut myös Bitcoinin? Bitcoinin kuolemaa on viime vuosien aikana ennustettu useasti ja kuten kaikki varmasti huomaavat, on Bitcoin edelleen elossa, ja vielä varsin hyvinvoivana. Vaikka koronaviruksella voikin olla osin näppinsä pelissä Bitcoinin viimeisimmän laskun taustalla, niin Bitcoinia se ei varmuudella kykene tuhoamaan.

Bitcoinin kohdalla emme koskaan varmuudella tiedä, mikä on kurssin heilahtelujen taustalla. Bitcoinin kurssi on sahaillut viime aikoina kovaa vauhtia molempiin suuntiin ja on hyvinkin mahdollista, että viimeisinkin lasku on osin myös markkinoiden normaalia liikehdintää. Bitcoinin historiaa tarkasteltaessa on mahdollista huomata, että Bitcoinin kurssi on liikkunut hyvin voimakkaasti kumpaankin suuntaan. Kurssi olisi siis voinut laskea samalla tavoin, vaikka mitään koronavirusta ei olisi ikinä ilmaantunutkaan.

bitcoin-kurssi-2020-03-04
Kuvassa Bitcoinin kurssi 4.3.2020.

Institutionaalinen raha on virrannut viimeisen vuoden aikana varsin voimakkaasti Bitcoiniin ja Bitcoinin kurssikehitys onkin ollut varsin positiivista. Yksi Bitcoinin suosion kasvua selittävä tekijä instituutioiden kannalta on varmasti se, että Bitcoinin kurssi on korreloinut tyypillisesti hyvin vähän perinteisten osakemarkkinoiden kanssa. Bitcoin on siis tarjonnut instituutioille erinomaisen keinon sijoitusportfolion hajauttamiselle.

Instituutioiden raha on tyypillisesti niin sanottua viisasta rahaa. Mikäli instituutiot haluavat hajauttaa portfolioitaan Bitcoiniin, niin Bitcoinin vähäinen korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa ei ole aivan tuulesta temmattua.

Instituutioiden kasvanut osuus Bitcoinin omistajakunnassa saattaa myös olla yksi seuraus sille, miksi kurssi on nyt laskenut. Tyypillisesti instituutiot keventävät omistuksiaan kriisin osuessa kohdalle juuri kaikista epävarmimmista sijoituksista, joka on usein instituutioiden mielestä juuri Bitcoin. Perinteisesti portfoliota kevennetään juuri siksi, että varoja voidaan siirtää perinteisempiin turvasatamiin, kuten dollariin ja kultaan.

Vaikka monet pitävät Bitcoinia jo nyt turvasatamana, niin tästä huolimatta suuret instituutiot asettavat vielä varmasti jonkin aikaa perinteiset turvasatamat Bitcoinin edelle.

Bitcoinin kurssi yhä Stock-To-Flow -ennusteen mukainen

Todennäköisesti Bitcoinin viimeaikaisen kurssilaskun taustalla on joko normaali markkinaheilunta, koronaviruksen aiheuttama paniikki tai kurssin manipulointi. Kurssin manipuloinnilla tarkoitetaan sitä, että jokin taho on halunnut painaa kurssia alaspäin uskotellakseen laskun johtuvan koronaviruksesta ja näin ollen tarkoituksena on ollut aiheuttaa paniikkia Bitcoiniin sijoittaneiden keskuudessa. Todellisuudessa tämän kaltaisen kurssilaskun taustalla ovat kuitenkin jonkin yksittäisen tahon preferenssit hyötyä taloudellisesti kurssilaskusta.

Koronavirus saattaa siis olla jollain tasolla Bitcoinin kurssilaskun taustalla, tai sitten ei. Tästä emme saa varmasti täyttä selvyyttä koskaan, vaan voimme ainoastaan antaa valistuneita arvauksia.

Koronavirus ei ole vaikuttanut Bitcoinin kurssiin vielä kovinkaan paljon. Alla oleva suosittu Bitcoinin stock-to-flow malli on ennustanut Bitcoinin kurssin oikein jo sen historian alusta alkaen. Malli ennustaa Bitcoinin nousevan toukokuussa 2020 tapahtuvan halvingin aiheuttaman härkämarkkinan seurauksena jopa yli 100 000 euroon.

Bitcoinin kurssi (punainen viiva) ja Stock-To-Flow -mallin ennuste.

Stock-to-flow mallia tarkasteltaessa voidaan todeta, että Bitcoinin kurssi on täsmälleen siinä missä sen tällä hetkellä pitäisikin olla. Mallin mukaan Bitcoinin kurssin pitäisi olla tällä hetkellä noin 8500 dollarin kohdilla ja halvingiin mennessä kurssin tulisi olla noin 10 000 dollaria. Bitcoinin kurssi on tällä hetkellä täsmälleen aikataulussa halvingia silmällä pitäen.

Koronavirus ei siis ole vaikuttanut vielä Bitcoinin kurssiin kovinkaan dramaattisesti. Bitcoinin kurssi olisikin hyvin suurella todennäköisyydellä samalla tasolla kuin mitä se tänä päivänä on, vaikka koronavirus ei olisi koskaan ilmestynytkään.

Onko Bitcoin turvasatama?

Bitcoinin kurssi on käyttäytynyt viimeisten kuukausien aikana vastaavanlaisesti kuin perinteisenä turvasatamana pidetyn kullan kurssi. Sekä Bitcoin että kulta saavuttivat kurssihuippunsa tämän vuoden helmikuussa. Siitä lähtien molemmat ovat olleet laskussa. Kullan lasku taittui hieman Bitcoinia aiemmin, mutta tähän saattaa olla selityksenä se, että Bitcoinin volatiliteetti on huomattavasti kultaa suurempi. Bitcoinin kurssiheilahtelut ovatkin tyypillisesti huomattavasti kullan vastaavia suurempia. Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin alussa myös kullan hinta laski. Hinta kuitenkin palautui ja kulta oli yksi vuoden 2008 finanssikriisin parhaista turvasatamista.

Se, että kurssi laskee kriisin alussa ei tarkoita vielä sitä, että kurssi kärsisi kovinkaan pahoin itse kriisistä. Bitcoinin kurssilasku koronaviruspaniikin alussa ei siis tarkoita sitä, etteikö Bitcoin voisi säilyttää hyvin arvoaan mahdollisen koronaviruksesta aiheutuvan kriisin aikana ja toimia näin sijoittajien turvasatamana. Olisiko Bitcoin sitten mahdollisen koronaviruksesta johtuvan kriisin koittaessa paras mahdollinen turvasatama? Tähän ei ole vielä mahdollista antaa tässä vaiheessa vastausta.

Bitcoin ei ole kokenut historiansa aikana todellista viruksen aiheuttamaa paniikkia, joten sen kurssikäyttäytymistä todellisessa kriisitilanteessa on vielä hieman haastava ennustaa. Se kuitenkin on selvää, että mikäli korona iskee tosissaan maailmantalouteen, niin Bitcoin on varmasti moneen muuhun verrattuna erittäin houkutteleva sijoituskohde.

Bitcoiniin sijoitettaessa kannattaa aina katsoa isoa kuvaa. Kurssi voi heilahdella hyvinkin paljon lyhyen aikavälin sisällä, mutta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna on se lähes poikkeuksetta ollut nousu-uralla. Koronaviruksen aiheuttama paniikki ei ole muuttanut Bitcoinin pitkän aikavälin näkymiä mihinkään suuntaan. Lyhytaikaiset paniikit ja näistä johtuvat kurssilaskut ovatkin olleet historiallisesti tarkasteltuna hyviä ostopaikkoja, jotka monet kokeneet Bitcoin-sijoittajat käyttävät lähes aina tilaisuuden tullen hyödyksi.

Mikäli uskot Bitcoiniin pitkän tähtäimen sijoituksena, niin koronavirus ei ole toistaiseksi vaikuttanut tähän lainkaan. Bitcoin on ehdottomasti tänään vähintään yhtä hyvä sijoitus kuin vielä vuoden alussa. Koronaviruksen vaikutukset maailmantalouteen selviävät tulevien kuukausien aikana.

Katso myös alla oleva video aiheesta!

Kuva: Gerd Altmann from Pixabay, AgnosticPreachersKid / CC BY-SA


Vastaavat julkaisut

Paras kryptovaluutta 2021

Paras kryptovaluutta 2021

Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta. Mihin kryptovaluuttaan kannattaa sijoittaa vuonna 2021? Mikä on paras kryptovaluutta kaikista eri vaihtoehdoista? Näihin kysymyksiin vastauksia miettivät tällä hetkellä lukemattomat kryptovaluuttasijoittamisesta kiinnostuneet ympäri maailman. Yksiselitteistä vastausta […]

Kryptovaluuttojen louhinta

Kryptovaluuttojen louhinta

Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta. Tässä artikkelissa esitellää kryptovaluuttojen louhinta. Etenkin Bitcoin louhinta on meillä luupin alla.Lohkoketjun ylläpitäjiä kutsutaan louhijoiksi. Suurin osa kryptovaluutoista syntyy maailmaan louhintapalkkioina. Louhimisella tarkoitetaan prosessia, jossa lohkoketjua […]Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *