Kryptovaluuttojen kurssit - oppaat - uutiset - pörssit

Ethereumin Shapella (Shanghai) -päivitys onnistui

Ethereumin Shapella (Shanghai) -päivitys onnistui
Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Ethereum on hajautettu avoimen lähdekoodin lohkoketjuteknologia, joka on suunniteltu älysopimuksien ja hajautettujen sovellusten käyttöön. Ethereum siirtyi pois vanhasta proof of work -konsensusmekanismista ja siirtyi käyttämään uutta proof of stake -konsensusmekanismia syksyllä 2022. Ethereumin Shapella-päivitys mahdollistaa ensimmäistä kertaa steikatun Etherin nostot. Shapella-päivityksen odotetaan vaikuttavan merkittävästi sekä Ethereumiin että sen kurssiin.

Mikä on Ethereum?

Ethereum on hajautettu avoimen lähdekoodin lohkoketjuteknologia, joka on suunniteltu älysopimuksien ja hajautettujen sovellusten käyttöön. Se perustettiin vuonna 2014 Vitalik Buterinin, Mihai Alisiein, Anthony Di Iorion, Charles Hoskinsonin, Gavin Woodin ja Jeff Wilcken toimesta. Ethereumilla on oma kryptovaluutta, Ether, jota käytetään lohkoketjun siirtomaksuissa ja sen vahvistamisessa.

Ethereumin tärkein ominaisuus on sen kyky tukea älysopimuksia, jotka ovat itseohjautuvia sopimuksia, jotka suorittavat toimintoja, kun tietyt ehdot täyttyvät. Älysopimukset mahdollistavat hajautettujen sovellusten kehittämisen, kuten virtuaalisten valuuttojen, äänestyksen ja hajautettujen pörssien kehittämisen. Ethereum on ollut merkittävä innovaatio hajautetun webin kehittämisessä, sillä se mahdollistaa ohjelmiston kirjoittamisen, joka suoritetaan hajautetussa ympäristössä.

Ethereumin tärkeimmät kilpailijat ovat BNB Chain, Cardano ja Polkadot. BNB Chain on Binance-pörssin kehittämä lohkoketju, joka on suunniteltu hajautettujen sovellusten kehittämiseen. Cardano on avoimen lähdekoodin lohkoketju, joka on suunniteltu kestävään kehitykseen ja hajautetun talouden toteuttamiseen. Polkadot on toinen lohkoketju, joka on suunniteltu erilaisten lohkoketjujen yhdistämiseen ja integrointiin.

Ethereumin kurssihuippu saavutettiin vuonna 2021, kun sen hinta nousi yli 4000 dollariin. Tämä kasvu johtui suurelta osin hajautettujen rahoitussovellusten (DeFi) kehityksestä ja NFT-markkinoiden noususta. Ethereum on edelleen yksi tärkeimmistä lohkoketjuista, jolla on suuri käyttöpohja ja aktiivinen kehittäjäyhteisö, joka jatkaa uusien sovellusten ja teknologioiden kehittämistä.

Ethereum The Merge -päivitys

Ethereum siirtyi pois vanhasta proof of work -konsensusmekanismista ja siirtyi käyttämään uutta proof of stake -konsensusmekanismia syksyllä 2022. Kyseessä oli The Merge -päivitys, jota oli valmisteltu usean vuoden ajan. Se onnistui teknisesti täydellisesti.

Tämä merkitsi sitä, että lohkoketjun ylläpitäjät eivät enää kilpaile lohkon validoinnista laskentatehon perusteella, vaan heidän on steikattava oma kryptovaluuttansa, ETH, validointiprosessin aikana. Tämä muutos on vähentänyt Ethereum-verkon energiaintensiivisyyttä merkittävästi ja tehnyt siitä kestävämmän ympäristön kannalta.

The Merge -päivitys sisälsi myös muita muutoksia, kuten paremman skaalautuvuuden ja lisääntyneen tietoturvan. Lisäksi päivitys oli merkittävä askel kohti Ethereumin kehittämistä kohti Eth 2.0 -versiota, jossa on tavoitteena korvata Ethereumin vanhat kerrokset uusilla, tehokkaammilla kerroksilla.

The Merge -päivityksen myötä Ethereum-verkon käyttäjät saavat myös enemmän valtaa lohkoketjun ylläpitämisessä, sillä lohkoketjun validoinnin tehtävä siirtyy valtaosaltaan yksittäisille ETH:n omistajille. Tämä voi vaikuttaa myös lohkoketjun hajautettuun luonteeseen, sillä pienemmät toimijat voivat nyt osallistua lohkoketjun validointiin aiempaa helpommin.

The Merge -päivityksen jälkeen Ethereum-verkon kehittäjät keskittyvät nyt Eth 2.0 -päivityksen kehittämiseen. Tämä päivitys tuo mukanaan lisää muutoksia ja parannuksia Ethereumin lohkoketjuun, jotta se voisi toimia entistä tehokkaammin ja skaalautua paremmin.

Ethereumin Shapella (Shanghai) -päivitys

Ethereumin Shapella-päivitys mahdollistaa ensimmäistä kertaa steikatun Etherin nostot. Päivitys tapahtui seitsemän kuukautta Ethereumin ydinkehittäjien käynnistämän The Merge -päivityksen jälkeen. Shapella suoritettiin onnistuneesti 12.4.2023.

Shapella on Shanghain ja Capellan yhdistelmä, jotka viittaavat kahteen päivitykseen, jotka toteutetaan samanaikaisesti. Nämä päivittävät Ethereumin koodia kahdella pääverkon tasolla: konsensustasolla (beacon chain) ja suorituskerroksella.

The Merge:n jälkeen Etherin steikkaus oli yhä yksisuuntainen järjestelmä: Etheriä voi steikata, mutta sitä ei voi nostaa. Shapella korjaa tämän ja mahdollistaa validointijärjestelmän ja käyttäjien stakatun Etherin nosto verkosta. Päivityksen avulla käyttäjät voivat päästä käsiksi yli 18 miljoonaan ETH:hen, joka on steikattu beacon chain -verkossa, Ethereumin konsensustasolla.

Päivityksen keskeinen ominaisuus on Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4895, joka mahdollistaa validaattorien staking-nostot verkossa. Kehittäjät ovat myös suunnitelleet Shapellaan lisäominaisuuksia, jotka optimoivat tiettyjen toimintojen transaktiomaksut verkossa. Ethereumin kehittäjät testasivat Shapella-päivitystä julkisilla testiverkoilla useita kuukausia.

Shapella aktivoi kaksi nostotyyppiä: steikkajaa voi nostaa koko panoksensa tai sitten vain steikkauksen generoimat tulot. Steikkaus etenee vaiheittain, eikä kaikki steikattu Ether vapaudu kotiutettavaksi välittömästi turvallisuussyistä.

Shapellan vaikutukset

Shapella-päivityksen odotetaan vaikuttavan merkittävästi sekä Ethereumiin että sen kurssiin. Päivityksen myötä Ethereum-stakereilla on nyt mahdollisuus nostaa takaisin verkossa oleva stakattu Ether ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Ethereum siirtyi pois proof of work -järjestelmästä. Tämä mahdollistaa Ethereum-käyttäjille entistä paremman likviditeetin ja joustavuuden, kun he voivat nyt nostaa takaisin stakatun Etherin, joka on ollut aikaisemmin käytännössä sidottuna.

Shapella-päivityksen odotetaan myös vähentävän riskiä, joka liittyy stakin arvon pitämiseen Ethereum-verkossa, sillä käyttäjillä on nyt mahdollisuus nostaa takaisin stakattu Etherin ja välttää tappiot, jos Ethereumin arvo laskee.

Kun stakattu Ether vapautuu, sitä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin, mukaan lukien sijoittaminen muihin kryptovaluuttoihin tai käyttäminen DeFi-sovelluksissa, jotka tarjoavat korkeamman tuoton kuin stakin pitäminen Ethereum-verkossa.

Shapella-päivityksen odotetaan myös vaikuttavan Ethereumin kurssiin. Monet uskovat, että päivityksen jälkeen Ethereumin kysyntä kasvaa merkittävästi, koska käyttäjät voivat nyt nostaa takaisin stakatun Etherin ja käyttää sitä muuhun tarkoitukseen. Tämä voi johtaa Ethereumin kurssin nousuun, kun kysyntä kasvaa.

Toisaalta, päivityksen jälkeen markkinoille voi tulla myös suuri määrä stakattua Etheriä, joka voi johtaa hintojen laskuun. Tämä johtuu siitä, että kun stakattu Ether vapautuu, osa käyttäjistä saattaa päättää myydä sen ja realisoida voittojaan. Tämä voi johtaa lyhyen aikavälin hintojen laskuun, mutta pitkällä aikavälillä Shapella-päivityksen odotetaan olevan positiivinen tekijä Ethereumin kasvulle ja kehitykselle.


Vastaavat julkaisut

Paras kryptovaluutta 2021

Paras kryptovaluutta 2021

Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta. Mihin kryptovaluuttaan kannattaa sijoittaa vuonna 2021? Mikä on paras kryptovaluutta kaikista eri vaihtoehdoista? Näihin kysymyksiin vastauksia miettivät tällä hetkellä lukemattomat kryptovaluuttasijoittamisesta kiinnostuneet ympäri maailman. Yksiselitteistä vastausta […]

Älysopimus (smart contract)

Älysopimus (smart contract)

Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta. Älysopimus eli smart contract on yksi tämän hetken kuumimmista ilmiöistä kryptovaluuttojen maailmassa. Älysopimuksella tarkoitetaan lohkoketjussa pyörivää ohjelmaa, joka toimii nimensä mukaisesti kahden eri osapuolen välisenä sopimuksena. […]