Kryptovaluuttojen kurssit - oppaat - uutiset - pörssit

Bitcoin louhinta

Bitcoin louhinta
Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Ymmärtääksesi maailman suurimman kryptovaluutan Bitcoinin toimintaa tulee ymmärtää, mitä Bitcoin louhinta tarkoittaa. Louhinta on kryptovaluutan perusta ja sen olemassaolon kannalta hyvin olennainen tekijä. Tässä artikkelissa paneudumme tarkemmin mitä Bitcoin louhinta tarkoittaa ja miten se käytännössä tapahtuu. Artikkelin lopussa pohdimme myös Bitcoin louhinnan saastuttavuutta ja sen energiankulutusta. Nämä seikat ovat saaneet Bitcoinin arvon noustessa paljon palstatilaa medioissa ympäri maailman.

Mitä on Bitcoin louhinta ja mihin sitä tarvitaan

Bitcoin on maailman tunnetuin kryptovaluutta. Vuonna 2008 julkaistun valuutan ydin on lohkoketju, joka tarkoittaa tuhansille ja taas tuhansille tietokoneille hajautettua tietokantaa. Bitcoinin tietokanta ei ole minkään yhden tahon hallussa. Tämän ansiosta yksittäinen taho ei voi määrätä Bitcoinin toiminnasta tai tehdä lohkoketjuun olennaisia muutoksia omin lupineen.

Bitcoinin idea on olla pankeista ja valtioista riippumaton valuutta, jonka olemassaolo perustuu hajauttamiseen. Lohkoketjuteknologia on tätä parhaimmillaan – Bitcoin pysyy pystyssä valtavan verkon avulla.

Lohkoketjuja tarvitaan uusien Bitcoinin ylläpitämiseen sekä uusien kolikoiden luomiseen. Uutta valuuttaa louhitaan niin kauan, kunnes 21 miljoonan kolikon kokonaisraja on täynnä. Kaikki tapahtumat, kuten transaktiot, tallentuvat lohkoketjun uumeniin. Ilman lohkoketjua ei olisi olemassa myöskään Bitcoinia.

kryptovaluutta louhinta

Kaikkien lohkoketjuun perustuvien kryptovaluuttojen takana on jonkinlainen konsesusalgoritmi. Tämä tarkoittaa toimintatapaa, jota hyödyntäen muodostetaan konsensus (yhteisymmärrys) kyseisen kryptovaluutan lohkoketjuun luotavasta tiedosta, kuten transaktioista. Tällaisia konsensusalgoritmeja on useita erilaisia. Bitcoin ja monet muut samankaltaiset kryptovaluutat toimivat Proof of Work -konsensusalgoritmilla.

Nimensä mukaisesti Proof of Work -konsensusalgoritmi vaatii verkon jäseniltä todistetta työstä. Bitcoinin tapauksessa tämä tarkoittaa verkkoon kuuluvien tietokoneiden suorittamaa laskentaa. Kun tietokone todistaa tekevänsä ”töitä” (Proof of Work), pääsee se rakentamaan Bitcoinin lohkoketjua.

Miten Bitcoin louhinta tapahtuu

Käytännössä Bitcoin louhinta tarkoittaa matemaattisten laskutoimitusten ratkaisua määrätyllä tavalla. Tämän työn tekevät louhijat, jotka ovat koko kryptovaluutalle ja lohkoketjulle elintärkeä ryhmä. Louhijat ovat tietokoneita, mutta pääasiassa tätä nykyä louhinta suoritetaan kyseiseen tehtävään tarkoitetuilla ASIC-laitteilla. Tavallisella kotikoneella Bitcoineja ei ole järkeä louhia.

Louhijat luovat Bitcoinin lohkoketjuun uudet lohkot ja sisällyttävät lohkojen sisään verkkoon lähetetyt transaktiot. Tämä työ on koko Bitcoinin perusta, jota ilman valuutta ei toimisi. Louhiminen ja ASIC-koneiden käyttö maksaa hurjasti, sillä ne kuluttavat todella paljon sähköä. Louhinnan sähkönkulutuksesta löydät pohdintaa hieman alempaa.

Miksi louhijat sitten tekevät louhintaa, jos sen suorittaminen käy tekijälle kalliiksi? Louhijoille maksetaan kiitoksena tekemästään työstä louhintapalkkio, eli Bitcoineja. Louhintapalkkiot olivat vuonna 2020 paljon esillä, kun neljän vuoden välein toteutettava louhintapalkkioiden puoliintuminen tapahtui viimeisimmän kerran. Louhintapalkkion lisäksi louhijat saavat pitää transaktiomaksun, jonka transaktion tekijä maksaa louhijalle.

Louhijoiden lisäksi olennaisessa osassa lohkoketjujen luomisessa toimivan niin kutsutut nodet. Nämä ovat palvelimia, jotka ylläpitävät Bitcoinin lohkoketjua. Nodien tehtävänä on valvoa, että louhijat eivät yritä sisällyttää lohkoketjuihin mitään sinne kuulumatonta. Nodet vahvistavat jokaisen uuden transaktion ja uuden lohkon.

Bitcoin louhinta – galaksimme pahin energiasyöppö?

Kuten lähes kaikilla hyvillä jutuilla, on myös Bitcoin-kolikolla kääntöpuolensa. Kyseessä on verrattain vanha keksintö, jonka louhintateknologia vaatii valtavan määrän sähköä ja aiheuttaa tästä syystä totta kai myös päästöjä. Tämä on nostettu kissana pöydälle medioissa ympäri maailman, sillä nykyaikaisen vaihtoehtoisen valuutan kanssa samaan perhepotrettiin ei raakalaismainen sähkönkulutus tänä sähköautojen aikakautena mahdu.

Suomessa on muun muassa uutisoitu, että Bitcoin louhinta kuluttaa enemmän energiaa kuin Suomen valtio. Osa tutkimuksista arvioi kulutuksen olevan vieläkin suurempi, joten kiistämättä kyseessä on paljon energiaa kuluttava omaisuusluokka. Moni kriitikko kokee energian kuluttamisen Bitcoiniin turhaksi, sillä Bitcoin ei tuota mitään fyysistä arvoa.

Bitcoin louhinta aiheuttaa päästöjä louhintakoneiden vuoksi. Nämä massiiviset koneet louhivat Bitcoinia taukoamatta, ja yksi ”louhintafarmi” voi käsittää jopa useita tuhansia louhintakoneita.

Suuren energiankulutuksen vuoksi tällaiset farmit pyritään perustamaan mahdollisimman optimaaliseen lokaatioon, jossa sähköä on saatavilla helposti ja edullisesti. Suuresta koostaan huolimatta farmit liikkuvat varsin sulavasti parempien olosuhteiden perässä minne päin maailmaa tahansa.

Maantieteellisesti suurin osa Bitcoin louhinnasta sijoittuu Kiinaan. Arvioiden mukaan, jopa 65 % kaikesta louhinnasta tapahtuu Kiinassa. Tämä on aiheuttanut myös paljon huolta, sillä kriitikoiden mukaan Kiinalla saattaisi olla valta ajaa Bitcoin alas sille päälle sattuessaan. Kiinan lisäksi maantieteellisesti Bitcoin louhintaa on keskittynyt paljon Venäjälle, Kazakstaniin sekä Yhdysvaltoihin.

Suuri osa louhinnasta tapahtuu uusiutuvalla energialla

Kriitikoiden messutessa usein unohtuu, että kaikki energian tuottaminen ei automaattisesti tarkoita mustia savupilviä ja reikää otsonikerroksessa. Maailmassa tuotetaan paljon uusiutuvaa, käytännössä päästötöntä energiaa. Tällaisia energiamuotoja voivat olla muun muassa vesi-, aurinko- ja tuulivoima.

tuulivoima

Bitcoin louhinnan keskus sijoittuu Kiinassa Sichuanin provinssiin. Tällä alueella tapahtuu arvioiden mukaan yli puolet kaikesta Bitcoin louhinnasta. Provinssissa hyödynnetään paljon vesivoimaa ja peräti 90 % louhimiseen vaaditusta energiasta tuotetaan käyttäen uusiutuvia energianlähteitä.

Myös muualla maailmassa louhimiseen hyödynnetään pitkälti uusiutuvaa energiaa, minkä ansiosta kaikesta louhinnasta yli 73 % tapahtuu uusiutuvan energian avulla.

Olennainen pointti on myös, että usein Bitcoin louhintaa keskitetään sellaisille maantieteellisille alueille, joilla sähköntuotannossa on ylikapasiteettia. Sähkö siis tuotetaan joka tapauksessa (esimerkiksi vesivoimalla), käytettiin sitä tai ei. Onkin tarpeen pohtia, kuinka paljon päästöjä Bitcoin louhinta loppupeleissä aiheuttaa, vai aiheutuuko päästöjä juuri lainkaan?

Bitcoin päästöt verrattuna muihin omaisuusluokkiin

Sen lisäksi että Bitcoin louhinnassa hyödynnetään pitkälti uusiutuvaa energiaa, on päästöjä hyvä vertailla myös muihin tunnettuihin omaisuusluokkiin ja niiden energiankulutukseen. Bitcoinin vaatima energiamäärä kuulostaa irrallaan mainittuna kyllä korkealta, mutta harva ymmärtää kuinka paljon energiaa muut eri omaisuusluokat oikeasti vaativat.

Bitcoinista puhutaan usein digitaalisena kultana. Energiankulutuksessa perinteinen kulta häviää Bitcoinille sata nolla – kullan kaivamisesta nimittäin aiheutuu vuosittain noin 105 miljardin dollarin kulut ja energiaa vaaditaan 475 miljoonaa gigajoulea. Bitcoin louhintaan käytetyt 4,5 miljardia dollaria ja 183 miljoonaa gigajoulea tuntuvat kullan rinnalla todelliselta ympäristöteolta.

Vuosittain pelkästään uuden valuutan painaminen vaatii energiaa 39 miljoonaa gigajoulea ja pankkijärjestelmän ylläpito tarvitsee huimat 2340 miljoonaa gigajoulea. Kun Bitcoin asetetaan vertailussa näiden rinnalle, ei louhinnan vaatima energiamäärä kuulosta enää lainkaan pahalta.

Kriitikot arvostelevat Bitcoinin päästöjä, sillä sen ei koeta tuottavan mitään välttämätöntä hyödykettä. Tästä asiasta voi kuitenkin kiistellä vaikka loputtomiin – mikä esimerkiksi kullan kaivamisesta tekee välttämätöntä? Bitcoin tarjoaa ihmisille turvaa ja mahdollisuuksia inflaatiota sekä korruptiota vastaan ympäri maailman paljon enemmän, kuin me länsimaissa ymmärrämmekään. Mikä siis on välttämätöntä ja mikä ei?

Loppukaneetiksi vielä mainittakoon, että Yhdysvalloissa käytetään jouluvaloihin enemmän energiaa, kuin mitä kokonaiset valtiot tarvitsevat vuosittain. Ovatko jouluvalot ihmisrodun säilymisen kannalta välttämättömiä?

Bitcoin louhinta tulevaisuudessa

Bitcoin louhinta on olennainen osa kryptovaluutan toimintaa, eikä loppua sille ole näkyvissä. Energiankulutusnäkökulmasta tilanne on kuitenkin menossa jatkuvasti parempaan suuntaan: markkinoille kehitetään jatkuvasti energiatehokkaampia louhintalaitteita ja louhintafarmit keskittävät toimintaansa yhä enemmän sellaisille maantieteellisille alueille, missä on saatavilla edullisesti ylijäämäsähköä.

Tähän mennessä huomattavan suuri osa kaikesta Bitcoin louhinnasta on tapahtunut Kiinassa. Tämä suurilta osin siitä syystä, että Kiina on houkutellut louhintafarmeja edullisella sähköllä. Pelko louhinnan sijoittumisesta liiaksi Kiinaan ei ole tuulesta temmattu, sillä Kiina on monilta osin arvaamaton valtio, jonka todellisista intresseistä ei voi tietää kukaan.

bitcoin louhinta

Viime aikoina Bitcoin louhinnan maantieteellisessä levittäytymisessä on ollut huomattavissa selvää muutosta. Louhintafarmeja on perustettu Kiinan sijaan paljon muualle maailmaan, kuten Aasian maihin ja Yhdysvaltoihin. Maantieteellinen hajautus on Bitcoinin turvallisuusnäkökulmasta positiivinen asia.

Yhteenveto

Ymmärtääkseen Bitcoinin toimintaperiaatteet on välttämätöntä ymmärtää mitä Bitcoin louhinta tarkoittaa. Lohkoketjuteknologia, louhinta ja louhijat ovat Bitcoinin ja monien muiden vastaavien kryptovaluuttojen perusta, joka erottaa Bitcoinin perinteisistä valuutoista. Maailmanlaajuisesti hajautetun verkon ja Proof of Work -konsensusalgoritmin ansiosta Bitcoin tai sen tulevaisuus eivät ole minkään yksittäisen tahon hallittavissa.

Bitcoin louhinnan aiheuttamat päästöt ovat olleet esillä viimeisimmän kryptovaluuttahuuman aikana enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Monille tuntuu tulleen yllätyksenä, kuinka paljon energiaa louhinta vaatii. Toisaalta on hyvä huomioida, että Deutsche Bankin tutkimusraportin mukaan Bitcoin on maailman kolmanneksi suurin valuutta – olisi hämmästyttävää, jos näin suuri valuutta ei vaatisi lainkaan energiaa ylläpitoonsa.

Positiivista on, että louhintapalkkioiden tasaisesti pienentyessä pyritään louhimisesta tekemään mahdollisimman kustannustehokasta. Tämä tarkoittaa alati kehittyviä louhintalaitteita sekä tarjolla olevan ylijäämäsähkön hyödyntämistä. Päästöjen ja energiankulutuksen osalta Bitcoin on siis menossa jatkuvasti parempaan suuntaan.

Photo by Nicolas J Leclercq on Unsplash, Photo by Karsten Würth on Unsplash, Photo by Sam Balye on Unsplash, Photo by fabio on Unsplash


Vastaavat julkaisut

Kryptovaluuttojen louhinta

Kryptovaluuttojen louhinta

Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta. Tässä artikkelissa esitellää kryptovaluuttojen louhinta. Etenkin Bitcoin louhinta on meillä luupin alla.Lohkoketjun ylläpitäjiä kutsutaan louhijoiksi. Suurin osa kryptovaluutoista syntyy maailmaan louhintapalkkioina. Louhimisella tarkoitetaan prosessia, jossa lohkoketjua […]

Bitcoin ostaminen

Bitcoin ostaminen

Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta. Haluatko ostaa bitcoineja? Se on nykyisin helppoa! Markkinoilta löytyy myös kotimaisia välittäjiä, joiden sivustoilla voit asioida suomeksi. Bitcoiniin sijoittaminen kiinnostaakin yhä laajempaa joukkoa ihmisiä. Tässä artikkelissa käymme […]