Kryptovaluuttojen kurssit - oppaat - uutiset - pörssit

Bitcoin halving

Bitcoin halving
Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Tämän artikkelin tavoitteena on kertoa mitä Bitcoin halving eli puoliintuminen tarkoittaa. Kyseessä on erittäin merkittävä tapahtuma Bitcoinin ja koko kryptomarkkinoiden kannalta. Seuraava Bitcoinin halving on edessä tämän vuoden toukokuussa, joten kyseessä on erittäin ajankohtainen aihe. Artikkelin alussa kerrotaan Bitcoinin toimintaperiaatteista, jonka jälkeen siirrytään itse halvingiin ja sen mahdollisiin kurssivaikutuksiin.

Bitcoinin toimintaperiaatteet

Bitcoin on maailman vanhin ja ylivoimaisesti tunnetuin kryptovaluutta. Bitcoin on 11 vuotta vanha kryptovaluutta, jonka luojana toimi Satoshi Nakamoto niminen henkilö tai taho. Bitcoinien enimmäismäärä on 21 miljoonaa Bitcoinia. Bitcoinit eivät ole perinteisistä valuutoista poiketen minkään yksittäisen tahon liikkeelle laskemia. Bitcoin perustuu kaikkien muiden kryptovaluuttojen tapaan lohkoketjuteknologiaan.

Bitcoineja on mahdollista tallettaa henkilökohtaiseen kryptolompakkoon tai vaihtoehtoisesti säilyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajalla. Säilytystavasta riippumatta Bitcoineja on mahdollista lähettää mihin tahansa maailman kolkkaan, mikäli vastaanottajalla on toimiva Bitcoin-osoite. Bitcoinin käyttö kasvaa jatkuvasti ja tällä hetkellä sillä on mahdollista ostaa lähes mitä tahansa tavaroita tai palveluita.

Bitcoinin lohkoketjulla tarkoitetaan lohkoketjua, joka pitää sisällään kaikki Bitcoinin transaktiot, joita on suoritettu sen perustamisesta lähtien. Bitcoinin lohkoketjua ylläpitää kymmenien tuhansien nodejen verkosto. Yhden noden kaatuminen ei vaikuta verkon toimintaan millään tavalla. Aina kun Bitcoinin lohkoketjussa tapahtuu transaktio, niin se kuulutetaan verkon node-palvelimille.

bitcoin-node
Kuvassa Bitcoin node-palvelinten jakautuminen ympäri maailmaa. Lähde: bitnodes.io.

Nodet toimittavat transaktion paikkaan, jota kutsutaan nimellä memory pool (lyhennettynä mempool). Kun transaktio on toimitettu mempooliin, astuvat esille louhijat. Louhijat poimivat transaktion mempoolista ja muodostavat siitä uuden lohkon Bitcoinin lohkoketjuun.

Louhinnalla tarkoitetaan tiivistetysti lohkoketjun ylläpitoa. Käytännössä louhijat ovat erittäin tehokkaita varta vasten louhintatyöhön rakennettuja erikoisvalmisteisia ASIC-koneita, jotka pyrkivät kilpaa ratkaisemaan äärimmäisen haastavaa matemaattista yhtälöä. Tämän avulla selvitetään se louhija, jonka louhima lohko pääsee osaksi Bitcoinin lohkoketjua. Mikäli louhijan lohko pääsee osaksi Bitcoinin lohkoketjua, niin louhija saa louhintapalkkioksi transaktion lähetyspalkkion lisäksi tietyn summan Bitcoineja.

Mitä enemmän louhijoita verkossa on, niin sitä haastavampaa yksittäisen louhijan on myöskään louhintapalkkiota saada. Louhijoiden suuri määrä tekee myös verkosta turvallisemman ja tehokkaamman.

Uudet Bitcoinit syntyvät siis maailmaan louhintatyön lopputuloksena. Käytännössä louhijat myyvät louhimansa Bitcoinit välittömästi markkinoille kattaakseen louhinnan suuret ylläpitokulut.

Bitcoin halving ja sen vaikutus tarjontaan

Bitcoinien maksimimäärä on 21 miljoonaa. Tällä hetkellä Bitcoineja on kierrossa hieman yli 18 miljoonaa. Bitcoineja tulee päivittäin lisää kiertoon louhijoiden palkkioiden myötä. Uusien Bitcoinien määrä puolittuu tasaisesti tietyin väliajoin. Puoliintuminen tapahtuu 210 000 louhitun lohkon välein. Kun kaikki Bitcoinit (21 miljoonaa) on louhittu suurin piirtein vuonna 2140, niin uusia Bitcoineja ei enää tule markkinoille.

Puoliintuminen on Bitcoinin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Sen tarkoituksena on pitää Bitcoinien määrä vakaana ja ehkäistä inflaatiota. Bitcoinin kehittäjä Satoshi Nakamoto piti inflaatiota haitallisena. Satoshi Nakamoto piti tärkeänä, että Bitcoineja ei pystyisi tavallisten valuuttojen tapaan luomaan rajattomasti. Tämän vuoksi Bitcoineja on maailmassa ainoastaan rajallinen määrä ja niiden syntytahti hidastuu tasaisin väliajoin, kunnes Bitcoinien maksimimäärä (21 miljoonaa) on saavutettu.

bitcoin 21 miljoonaa
Bitcoineja ei koskaan tule enempää kuin 21 miljoonaa kappaletta.

Bitcoinin lohkoketju käynnistyi vuonna 2009. Keskimäärin uusia lohkoja syntyy Bitcoinin lohkoketjuun noin kymmenen minuutin välein. Lohkoketjun käynnistyessä louhintapalkkio jokaisesta uudesta louhitusta lohkosta oli 50 kolikkoa. Ensimmäinen Bitcoin halving eli puoliintuminen tapahtui vuonna 2012. Tämän jälkeen jokaisesta uudesta lohkosta saatu palkkio putosi puoleen, eli 25 Bitcoiniin. Toinen puoliintuminen tapahtui puolestaan vuonna 2016.

Vuoden 2016 puoliintumisen jälkeen palkkio putosi artikkelin kirjoitushetkelläkin olevaan 12,5 Bitcoiniin. Bitcoinin historian kolmannen halvingin on tarkoitus tapahtua toukokuussa 2020. Tämän jälkeen louhijat saavat 6,25 Bitcoinia jokaisesta louhimastaan lohkosta.

Bitcoinin puoliintuminen on erittäin merkityksellinen tapahtuma. Aina Bitcoinin puoliintuessa markkinoille tulee 50% vähemmän Bitcoineja kuin aikaisemmin. Tämä trendi tulee jatkumaan siihen asti, kun viimeinenkin Bitcoin on louhittu. Bitcoinien määrän pysyvyys ja varmuus ovat ehdottomasti yksi suurimmista syistä sille, miksi yhä suurempi joukko ihmisiä on siitä kiinnostunut. Bitcoinien tarjontaa voidaan pitää huomattavasti niukempana kuin kullan. Bitcoin on erittäin vastustuskykyinen inflaatiolle ja on myös historian saatossa säilyttänyt arvonsa erinomaisesti.

Bitcoin puoliintuminen ja sen vaikutus kursseihin

Bitcoinin kurssi on edennyt hyvin samankaltaisesti koko historiansa ajan. Kun tämänhetkistä kurssikehitystä verrataan aikaisempia puoliintumisia edeltäneeseen aikaan, niin ei voi välttyä huomaamasta yhtäläisyyksiä.

Vaikuttaisi luonnolliselta, että kysynnän kasvaessa ja tarjonnan vähentyessä Bitcoinin kurssi tulisi puoliintumisen jälkeen nousemaan. Näin on tapahtunut myös Bitcoinin aikaisempien puoliintumisten jälkeen. Bitcoin on saavuttanut edelliset huippunsa 30 kuukauden aikana halvingista. Huippua on puolestaan seurannut raju 10-15 kuukautta kestänyt laskumarkkina.

Louhintapalkkion puoliintuminen sisältää kuitenkin myös omat riskinsä. Mikäli Bitcoinin hinta ei puoliintumisen jälkeen lähtisikään paljon odotettuun nousuun, niin osa louhijoista joutuisi lopettamaan toimintansa kannattamattomana. Mikäli suuri määrä louhijoita joutuisi lopettamaan, niin se heikentäisi Bitcoinin verkkoa.

Bitcoinia louhii onneksi tänä päivänä niin suuret määrät louhijoita, että vaikka osa louhijoista joutuisikin lopettamaan, niin sen ei pitäisi vaikuttaa merkittävästi verkon turvallisuuteen. Lisäksi osa Bitcoinin verkon louhijoista on jatkanut myös aikaisemmin louhimista pienellä tappiollakin, uskoen kurssin kääntyvän vielä nousuun. Tähän päivään mennessä näiden louhijoiden ei ole vielä tarvinnut pettyä.

On suhteellisen mahdotonta sanoa varmasti, miten Bitcoinin kurssi tulee puoliintumisen jälkeen käyttäytymään. Suurin osa kryptosijoittajista on kuitenkin sitä mieltä, että Bitcoinilla on tänä päivänä enemmän potentiaalia kuin koskaan ennen. Mikäli historiaan ja potentiaaliin on uskominen, niin Bitcoinilla saattaa olla lähivuosina edessään huimaa kasvua, niin kurssin kuin teknologisen kehittymisenkin osalta.

Bitcoin halving yhteenveto

Bitcoin halving eli puoliintuminen on yksi kryptomaailman merkittävimmistä tapahtumista. Historiallisesti se on määritellyt koko kryptomarkkinoiden suunnan useiksi vuosiksi eteenpäin. Seuraavan Bitcoinin halvingin ajankohta on toukokuussa 2020.

Bitcoinin halvingin, eli louhintapalkkion puoliintumisen seurauksena uusia Bitcoineja syntyy maailmaan 50% vähemmän kuin aikaisemmin. Bitcoinin kysyntä on jatkuvassa kasvussa, kun taas tarjonta laskee halvingin seurauksena 50%. Tämä on yhtälö, joka on herättänyt useiden uusien sijoittajien mielenkiinnon Bitcoinia kohtaan. Siitä, mitä halvingin jälkeen tulee tapahtumaan emme voi ikinä olla varmoja. Kaikkien kryptosijoittajien näkökulmasta olisi erittäin toivottavaa, että historia toistaisi itseään.

Voit seurata halving tarkkaa ajankohtaa esimerkiksi osoitteesta bitcoinblockhalf.com.

Kuva: Miloslav Hamřík from Pixabay, Eivind Pedersen from Pixabay


Vastaavat julkaisut

Paras kryptovaluutta 2021

Paras kryptovaluutta 2021

Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta. Mihin kryptovaluuttaan kannattaa sijoittaa vuonna 2021? Mikä on paras kryptovaluutta kaikista eri vaihtoehdoista? Näihin kysymyksiin vastauksia miettivät tällä hetkellä lukemattomat kryptovaluuttasijoittamisesta kiinnostuneet ympäri maailman. Yksiselitteistä vastausta […]

Kryptovaluuttojen louhinta

Kryptovaluuttojen louhinta

Tämä sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Cryptokolikot voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta. Tässä artikkelissa esitellää kryptovaluuttojen louhinta. Etenkin Bitcoin louhinta on meillä luupin alla.Lohkoketjun ylläpitäjiä kutsutaan louhijoiksi. Suurin osa kryptovaluutoista syntyy maailmaan louhintapalkkioina. Louhimisella tarkoitetaan prosessia, jossa lohkoketjua […]